Bedrijfstrainingen


Trainingen op maat.

Zinzicht verzorgt trainingen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en schokkende gebeurtenissen.

Omdat niet iedereen met dezelfde problemen te maken heeft bieden we maatwerk. Uw specifieke vraag staat centraal.

Individuele coachingstrajecten; nazorg bij schokkende gebeurtenissen.

Wij coachen de medewerker wanneer deze een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt of slachtoffer dan wel dader is bij grensoverschrijdend gedrag.  Een coachingstraject wordt in overleg samengesteld.

Nazorgtrajecten na een schokkende gebeurtenis kunnen individueel, maar ook groepsgewijs plaatsvinden.

 


3 goede redenen om met ons aan de slag te gaan:

  • Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de risico’s op en de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag en schokkende gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken. Met onze trainingen en begeleiding voldoet u aan die plicht.

 

  • Blijf niet zitten met de schade ten gevolge van agressie of schokkende gebeurtenissen. Met onze trainingen houdt u mensen optimaal aan het werk. Dat voorkomt onnodige psychische en financiële problemen.

 

  • In onze visie zijn problemen er niet alleen om beheerst te worden. Het zijn ook mogelijkheden voor verdere groei en ontplooiing. Dat komt uw organisatie ten goede.