Het traject ‘Grote Goedheid!’


  • Het vertrekpunt in dit traject is het gegeven dat je goed bent zoals je bent, ook al ervaar je dat nu nog niet zo. Dat betekent dat je alles al in huis hebt om een gelukkig en zinvol leven te leiden. Alleen ben je gaandeweg een andere kant op gaan kijken: naar dat wat er aan jou mankeert. Dat ben je gaan zien als de realiteit. Misstanden in de wereld en je opvoeding zijn daar mede debet aan. Een groot deel van je problemen, verwarring en stress zijn gebaseerd op het idee dat er van alles mis aan jou is. In het traject ‘Grote Goedheid!’ ontkrachten we dit. Dat heeft vaak tot gevolg dat veel problemen hanteerbaarder en milder worden.

.

  • Je hebt alles al in huis om er wat van te maken. We noemen dit je ‘psychologisch kapitaal’. Het traject richt zich op het versterken hiervan: optimisme, hoop, veerkracht, zelfvertrouwen en je kwaliteiten, talenten, verlangens en instinctieve moraal. Als je dit realiseert dan ontdek je je ware aard. Hierbij gebruiken we o.a. een ‘groeimodel naar vrijheid’, gebaseerd op de inzichten van psycholoog Gertjan van Zessen en bioloog Jeremy Griffith.

.

  • We zien problemen als een poging om je ‘wakker’ te maken naar psychische en emotionele ontwikkeling, een ‘wake-up call’ naar je inherente kracht en goedheid. Deze groei vindt (ook) vaak plaats na ingrijpende levensgebeurtenissen. Het traject is gericht op het leren herkennen van wat ‘er gevraagd wordt’. In de wetenschap wordt dit proces ‘posttraumatische groei’ genoemd.

.

  • Je manier van kijken, je kijkrichting is essentieel bij het realiseren van je mogelijkheden tot groei en geluk. Aangezien alles wat je nodig hebt om er wat van te maken al in je aanwezig is, is het zaak de goede kant op te leren kijken. We zijn vaak erg gehecht aan wat er níet goed is. Het gaat er in het traject ‘Grote Goedheid!’ dus niet zozeer om iets nieuws aan te leren maar om het herontdekken van wie je ‘in wezen’, diep in je genen verankerd, bent, maar waar je geen contact meer mee hebt. Daarbij is mildheid naar jezelf van belang, maar ook de erkenning van de pijn en de last die je gedragen hebt. Paradoxaal genoeg hoef je jezelf dan niet meer noodzakelijkerwijs te veranderen, maar vindt verandering vaak als vanzelf plaats. En dat is welkom.
.

Praktisch
.
We zijn op zoek naar 15 mensen die na de zomervakantie 2020 het traject willen doen. Omdat het een pilot betreft zijn de kosten laag: 295 euro p.p. Daar staat tegenover dat we aan je vragen om mee te werken aan een evaluatie, feedback te geven en om mee te doen aan een kort onderzoek in de vorm van twee vragenlijsten, waarvan de eerste een nulmeting is. Ook vragen we je om van elke sessie een kort verslagje te maken.
.
Er zijn vijf individuele bijeenkomsten. De eerste twee zijn informatief en duren zo’n anderhalf á twee uur. Je maakt kennis met de basistheorie. Tussen bijeenkomst een en twee zitten drie weken waarin je aan de slag gaat met thuisoefeningen. In de derde, vierde en vijfde bijeenkomst breng je jouw specifieke probleem/problemen in en koppelen we die aan de visie uit de eerste twee bijeenkomsten. Deze drie bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur per keer. Tussen bijeenkomst twee, drie, vier en vijf zitten steeds twee weken.

Ben je er in geïnteresseerd om mee te doen? Stuur een mailtje via het contactformulier of bel met Monika van Dolderen, 06-36035909 / Stefan Schoenmacker, 06-12170725. We vertellen je graag meer.