Schokkende gebeurtenissen


Je bent getuige of slachtoffer van agressie, geweld, een overval. Een ongeval, seksueel misbruik, dood of bijna-dood. Je maakt een ernstige verpleegkundige fout of je moet zorgen voor iemand die erg lijdt terwijl je weet dat er geen hoop op verbetering is.

Een schokkende gebeurtenis kan het dagelijks leven flink op zijn kop zetten. Het haalt je zekerheid en vertrouwen onderuit en veroorzaakt angst, verdriet en verwarring. Een trauma kan het gevolg zijn.

Dat het niet om incidenten gaat laten de cijfers zien: ieder jaar worden in Nederland naar schatting anderhalf miljoen volwassenen slachtoffer van geweld of bedreiging. Daarvan vindt een groot deel plaats tijdens het werk. Daarbij komen jaarlijks nog eens zo’n 170.000 zware bedrijfsongevallen met een meer of mindere mate van (blijvende) psychische schade bij directe slachtoffers én getuigen.

Schokkende gebeurtenissen kunnen zorgen voor langdurig ziekteverzuim en uitval. De posttraumatische stressstoornis staat in de ziekteverzuim top-10.

Het overgrote deel van de mensen die anders ziek thuis zouden komen te zitten, kan met een andere aanpak wél aan het werk blijven. Hoe dat kan leren medewerkers tijdens onze trainingen. Dat voorkomt veel psychisch én financieel leed.

 

Lees meer over trauma

Lees meer over PTSS


 Training ‘Eerste opvang’

 

Wanneer een collega een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt dan wil hij zijn verhaal kwijt. Hoe de collega vervolgens wordt opvangen is essentieel voor de verwerking. Het bepaalt mede of hij herstelt, dan wel in de ziektewet terechtkomt. Schokkende gebeurtenissen zijn immers risicogebeurtenissen die kunnen zorgen voor langdurig ziekteverzuim en uitval. Daarom is het belangrijk dat er een goede eerste opvang geboden wordt. Dit houdt in dat de collega-opvanger begrip heeft voor de gevolgen van een schokkende gebeurtenis omdat hij kennis heeft van oorzaken en achtergronden. Daarnaast is het belangrijk dat de collega-opvanger in het gesprek met het slachtoffer niet de fouten maakt die vaak gemaakt worden, omdat het slachtoffer daar alsnog door getraumatiseerd kan worden.

Er moeten ook praktische zaken geregeld worden. Deze zaken kunnen betrekking hebben op de veiligheid van het slachtoffer en de andere aanwezigen, op het al of niet doen van een aangifte of op de meldingsprocedure voor een medewerker. In feite gaat het hier om een protocol.

Meer informatie : Training ‘Eerste opvang’


 Training ‘Team vorming en Traumapreventie’

 

In teams met een verhoogd risico op schokkende gebeurtenissen is het belangrijk om te weten hoe je om moet gaan met een emotioneel zwaar beladen gebeurtenis, en wel vóórdat er daadwerkelijk iets mis gaat. Collega’s die een schokkende gebeurtenis meemaken kunnen alleen goed opgevangen worden wanneer het team dit emotioneel kan ‘dragen’. Dat vereist voorbereiding.

De kernvragen bij deze training zijn: heb je voldoende vertrouwen in je collega’s om je emoties bespreekbaar te maken? Maken de normen in jouw team het mogelijk dat je je open durft op te stellen? Is het klimaat in het team zodanig dat problemen en moeilijke situaties met elkaar besproken kunnen worden? Is er de bereidheid om elkaar te steunen?

Meer informatie :  Training ‘Team vorming en Traumapreventie’