Counseling


Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening. We helpen je om te begrijpen wat er aan de hand is en om het probleem, de klachten, de crisis of de moeilijke omstandigheden te hanteren. We ‘behandelen’ niet in de zin dat we een oplossing aandragen. Wel werken we in gelijkwaardigheid samen zodat jij of jullie in staat zijn om zelf eigen oplossingen te vinden. Die zijn dan sterker en passender. Het verschil met coaching is dat coaching meer gericht is op het oplossen van een probleem door doelen te stellen en daar aan te werken. Bij counseling wordt ook aandacht besteed aan inzicht en beleving.

 

Counselen kan:

  • individueel
  • met partner
  • met kind (-eren)

met thema’s zoals persoonlijke groei,  nare gewoonten, onzekerheid, depressie, onrust, stress, burn-out, angst, slaapproblemen, eetproblemen, fysieke ziekte, werk, school, relatie, opvoeding, verlies, trauma, posttraumatische groei, ingrijpende gebeurtenissen, zingeving, spiritualiteit…