Onze visie


Krachtgericht counselen

Het doel van krachtgericht counselen is om je potentie en kracht aan te boren en je te helpen met belemmeringen om te gaan die jou beperken in wat je graag zou willen. Het gaat er om dat je leert om hier autonoom en zelfsturend in te worden.
Daarbij krijgt counseling diepgang als er een inbedding is in echt en authentiek contact. Echt contact is helender dan welke techniek ook. Het gaat om jou.
Het traject richt zich op wie je in essentie bent en om de kwaliteiten die bij je horen. Het zal je verbazen wat je allemaal al in huis hebt!


Problemen wijzen een weg

Een probleem maakt je op z’n minst duidelijk dat je niet op de goede weg zit.  Wij zien problemen als een onvermijdelijk en onlosmakelijk deel van het leven: ze hebben een functie en zijn er niet voor niets.

Als je ergens last van hebt dan wil je dat het weg gaat. Dat is je natuurlijke neiging: zo snel mogelijk weg van de pijn. Maar daarmee blijft het probleem vaak bestaan of wordt het soms juist erger. Het weg willen poetsen van een probleem maakt dat het zich met de hakken in de grond zet of dat het via een achterdeurtje op een later tijdstip en op een andere plaats weer opduikt. Een probleem wil eerst écht gezien en gevoeld worden. Het is daarom belangrijk om de belemmeringen te zien die je er van af houden om je goed te voelen. Maar het je alleen maar bezig houden met je probleem zorgt er meestal voor dat je je er steeds dieper ingraaft. En hoe meer je dat doet, hoe minder je zelfvertrouwen wordt.

Het leerpunt (of: keerpunt) zit meestal precies in de kern van het probleem. Wanneer je dit kunt zien, dan komt er ruimte en kan je verlangen, je natuurlijke bestemming zichtbaar worden. Juist dít probleem opent op dít moment de weg naar je hart en ziel. Je kunt er beter en wijzer uit te voorschijn komen dan dat je er in ging.


Jij bent de deskundige

In jou en je omgeving zijn alle kennis en kracht die nodig zijn om met een probleem om te kunnen gaan, al in potentie aanwezig. Daarom ‘behandelen’ we niet maar werken we in gelijkwaardigheid met je samen. Jij bepaald daarbij de doelen. Kortom: wij zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces en jij voor wat je er mee doet.

We zijn vooral gericht op jouw mogelijkheden, potentieel, kernkwaliteiten en idealen. Het gaat om je ‘psychologisch kapitaal’. Diagnoses en dingen die in het verleden mis gingen kunnen informatie geven, maar leiden niet naar waar je kracht ligt en waar je enthousiast en blij van wordt. Wij willen werken op een manier die daar wel naar toe leidt.

Het probleem snappen is niet hetzelfde als het probleem oplossen. Inzicht helpt om het een plek te geven en andere keuzes te maken, maar ‘voelen, doen en willen’ helpen om dingen daadwerkelijk in beweging te zetten.


Het misverstand

Net zoals je niet je lichaam, je ego, je gevoelens, je denken of je verlangens bént, ben je niet het probleem. Je ervaart het probleem, maar je bent het niet. En dat schiet op, want meestal denken we dat we onze ‘ziekte’ zijn. Dan is er geen ruimte meer voor het gezonde deel in ons dat er ook is. Door te zien dat je een probleem hebt maar niet bent, schep je al ruimte en rust. 


De paradox van veranderen

Voor wezenlijke verandering is er een diepergaande reflectie nodig in het denken, voelen en willen. Een enkel gedragsmatige benadering is meer gericht op de vraag: ‘Wat moet ik doen?’ en ‘Hoe los ik de problemen op?’ Er ontstaat druk en spanning die je bij je creatieve vermogens weghoudt. Als een gedragsgerichte aanpak al werkt, dan is dat meestal éénmalig omdat elke situatie weer anders is. Paradoxaal genoeg kan er dus pas echt iets veranderen als de druk van het moeten veranderen minimaal is. Verandering komt dan van binnen uit en stimuleert meer een lange termijnontwikkeling. Ontspannen in de hel is de weg naar de hemel.