Relatie counseling


Elke relatie kent zijn spanningen en problemen. Ze horen erbij, houden je scherp en geven een gemis aan. Ze zijn ook een goede aanleiding om de manier waarop je met elkaar of de problemen omgaat weer eens nader te bekijken en daar iets mee te doen. Wanneer jullie er echter zelf niet goed meer uit komen en steeds in hetzelfde kringetje blijven ronddraaien, dan is partnerrelatie counseling een goede manier om weer helderheid in de relatie te brengen. En het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat er weer écht contact komt en de relatie weer spannend en sprankelend wordt.

Maar soms kan ook blijken dat jullie eigenlijk niet meer bij elkaar passen. De manier waarop jullie dan uit elkaar gaan is cruciaal, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Ook dan is er veel te winnen met relatie counseling.

Het is mogelijk om één sessie te doen, of meerdere. Er hoeven niet altijd hele grote problemen te zijn voor jullie ‘er weer eens voor gaan zitten’. Je kunt dan een ‘relatie APK’ doen met de centrale vraag: hoe staan we er eigenlijk voor? En wat geven we de komende tijd aandacht om onze relatie sprankelend en fris te houden?

Een andere mogelijkheid is om één keer in de zoveel tijd je relatie te evalueren. Het voordeel daarvan is dat je niet wacht tot er grote problemen zijn, je relatie niet ‘vanzelfsprekend’ wordt en jij geen meubelstuk, en dat je met elkaar in gesprek blijft.

Wij werken vanuit de mogelijkheden die ver-bondenheid biedt in plaats van de beperkingen van ge-bondenheid. Wat is de toegevoegde waarde in jullie relatie? Waar wordt één en één meer dan twee? Daarbij gebruiken we de volgende uitgangspunten:

 

  • Een relatie is geen doel maar een middel. De persoonlijke ontwikkeling staat voorop en niet het weggeven van stukken van jezelf. Dus: kun je jezelf zijn in een relatie?
  • Beide partners zijn volwassen mensen, autonoom en zonder recht op de ander.
  • Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen geluk én lijden, en niet voor dat van je partner. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen moeite voor elkaar hoeft te doen of rekening met elkaar hoeft te houden. Paradoxaal genoeg is dat dan juist wat je het liefste wilt omdat er dan ruimte voor de ander in je hart komt.