Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Zinzicht Training & Counseling (hierna te noemen ‘Zinzicht’ ) is een V.O.F. en als volgt te bereiken:

Straat: C. Schumannstraat 12
Postcode : 7204 PV
Plaats : Zutphen
KvK nr. : 60979607
BTW nr. : NL854147238B01
Tel.nr: Monika van Dolderen 06-36035909; Stefan Schoenmacker 06-12170725
E-mailadres : zinzichttraining@outlook.com

In deze privacyverklaring informeren we je hoe Zinzicht persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Zinzicht respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Zinzicht. Wees je er dus van bewust dat Zinzicht niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Zinzicht.

PERSOONSGEGEVENS DIE ZINZICHT VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Zinzicht verwerkt:

– je voor- en achternaam;
– je adresgegevens;
– je telefoonnummer;
– je e-mailadres;
– je IP-adres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in

correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Zinzicht verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan ons zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Zinzicht heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zinzichttraining.nl, dan verwijderen we deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG ZINZICHT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

We kunnen persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Zinzicht en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Zinzicht hebt verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

1. Het afhandelen van jouw betaling (middels een facturatiesysteem) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
2. Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
3. Het (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp) contact met je opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
4. Het informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten.
5. Het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
6. Het afleveren van goederen en diensten wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
7. Zinzicht verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is zoals de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, dus voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Zinzicht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Zinzicht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:
– gedurende de looptijd van een opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.

Je persoonsgegevens.
Voor- en achternaam: 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat we eventuele gegevens van je terug kunnen vinden.
Adresgegevens: 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat we eventuele gegevens van je terug kunnen vinden.
Telefoonnummer: 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden en contact met je kunnen opnemen.
E-mailadres: zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

IP-adres: 30 dagen na websitebezoek analyseert Zinzicht jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: 1 jaar na afronding van de overeenkomst zodat we eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden.
Gegevens over jouw activiteiten op de website: 30 dagen na websitebezoek.

Zinzicht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Verwijdering blijft achterwege wanneer het bewaren van gegevens vereist is op grond van een wettelijk voorschrift zoals het voeren van een verplichte administratie of wanneer daarover met jou en Zinzicht overeenstemming bestaat.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Zinzicht gebruikt jouw gegevens niet voor commerciële of goede doelen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zinzicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Zinzicht gegevens:

De boekhouder om belastingaangifte te kunnen doen: voor- en achternaam.
E-mail- en websiteprovider voor de website en e-mails: voor- en achternaam,

e-mailadres.
De bank om betalingen voor ons te genereren: bankrekeningnummer, voor- en achternaam.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door Zinzicht zijn verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zinzichttraining@outlook.com.
Zinzicht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zinzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Zinzicht wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Zinzicht niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van wordt Zinzicht opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Zinzicht gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Zinzicht maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Zinzicht. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij geen toestemming te vragen. We informeren je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Social media buttons
Op de website van Zinzicht zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of te delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat ze met jouw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
www.zinzichttraining.nl is de website van Monika van Dolderen en Stefan Schoenmacker.

BEVEILIGEN

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We maken nooit gebruik van een onbekende Wifi.
Onze computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord en onze mobiele telefoons zijn vergrendeld met een pincode.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Zinzicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via zinzichttraining@outlook.com.

(Deze privacyverklaring is van 24-05-2018)