Posttraumatische stressstoornis (PTSS)


Wanneer de psycho-fysieke ontregeling van het leven na een traumatische gebeurtenis langer dan twee à drie maanden duurt dan kan er sprake zijn van een PTSS, een post traumatische stressstoornis. De pijn is blijvend geworden en beïnvloedt het dagelijkse functioneren. Ongeveer één op de vijf à tien mensen die een traumatische gebeurtenis meemaken, krijgt last van een PTSS.

Niet alleen een eenmalige traumatische gebeurtenis kan tot een PTSS leiden. Ook schokkende of traumatische gebeurtenissen die zich herhaaldelijk of over langere tijd voordoen, zoals seksueel misbruik of langdurige intimidatie, veroorzaken de stoornis. Het gaat dan om chronische traumatisering, en de kans op een PTSS is in die gevallen minstens zo groot als bij een eenmalige gebeurtenis.