Training ‘Team vorming en traumapreventie’


In teams met een verhoogd risico op schokkende gebeurtenissen is het belangrijk om te weten hoe je om moet gaan met een emotioneel zwaar beladen gebeurtenis, en wel vóórdat er daadwerkelijk iets mis gaat. Collega’s die een schokkende gebeurtenis meemaken kunnen alleen goed opgevangen worden wanneer het team dit emotioneel kan ‘dragen’. Dat vereist voorbereiding.

De kernvragen bij deze training zijn: heb je voldoende vertrouwen in je collega’s om je emoties bespreekbaar te maken? Maken de normen in jouw team het mogelijk dat je je open durft op te stellen? Is het klimaat in het team zodanig dat problemen en moeilijke situaties met elkaar besproken kunnen worden? Is er de bereidheid om elkaar te steunen?


Doel

De training is bedoeld om voorwaarden in het team te scheppen om de negatieve gevolgen van schokkende gebeurtenissen te voorkomen of te beperken. Daarnaast legt de training een basis voor het goed functioneren van het team.


Inhoud

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Wat is een getraumatiseerd team?
  • Gespreksvaardigheid: wat is er belangrijk om de communicatie (met je collega c.q. het slachtoffer) zo goed mogelijk te laten verlopen? Basisvaardigheden in de communicatie.
  • Omgaan met elkaar: welke normen en waarden heersen er in jouw team? Mogen hier b.v. fouten worden gemaakt? Of: is agressie ‘gewoon’ en ‘hoort het nu eenmaal’ bij het werk?
  • Kwaliteiten in het team: wie ben je, wie is de ander en waar zijn jullie goed in?
  • Doelen en behoeften in het team: met welke kwaliteiten zou je meer willen doen?
  • Opbouwende kritiek en feedback geven en krijgen.
  • Op weg naar een open teamcommunicatie.

Duur

Deze is afhankelijk van de vraag en de onderwerpen die aan bod komen.
Een dagdeel bestaat uit 3 uur.


Aantal deelnemers

Maximaal 10 personen.