Training ‘Eerste opvang’


Wanneer een collega een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt dan wil hij zijn verhaal kwijt. Hoe de collega vervolgens wordt opvangen is essentieel voor de verwerking. Het bepaalt mede of hij herstelt, dan wel in de ziektewet terechtkomt. Schokkende gebeurtenissen zijn immers risicogebeurtenissen die kunnen zorgen voor langdurig ziekteverzuim en uitval. Daarom is het belangrijk dat er een goede eerste opvang geboden wordt. Dit houdt in dat de collega-opvanger begrip heeft voor de gevolgen van een schokkende gebeurtenis omdat hij kennis heeft van oorzaken en achtergronden. Daarnaast is het belangrijk dat de collega-opvanger in het gesprek met het slachtoffer niet de fouten maakt die vaak gemaakt worden, omdat het slachtoffer daar alsnog door getraumatiseerd kan worden.

Er moeten ook praktische zaken geregeld worden. Deze zaken kunnen betrekking hebben op de veiligheid van het slachtoffer en de andere aanwezigen, op het al of niet doen van een aangifte of op de meldingsprocedure voor een medewerker. In feite gaat het hier om een protocol.


Doel

De leden van het team zijn in staat om elkaar bij een schokkende gebeurtenis adequaat op te vangen.


Inhoud

De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

In het theoretische gedeelte komen onder meer aan de orde: de begrippen trauma en schokkende gebeurtenis, het raakvlak met grensoverschrijdend gedrag, algemene reacties op een schokkende gebeurtenis, het normale en het verstoorde verwerkingsproces, signalen herkennen, risicofactoren en een protocol.

Tijdens het praktische gedeelte gaan we aan de slag met communicatie vaardigheden, tips (do’s en don’ts) en oefensituaties, desgewenst met een trainingsacteur.


Duur

De training neemt 2 dagdelen (à 3 uur) in beslag. Tussen de dagdelen zit minimaal een week tussenpauze.


Aantal deelnemers

Maximaal 10 personen.