Training ‘Zo voorkom je een burn-out bij medewerkers’


Doel

Deze training is bedoeld om voorwaarden in het team te scheppen om de gevolgen van belangrijke stressfactoren in het werk te voorkomen of te beperken. Daarbij biedt de training kaders voor het professioneel werken met cliënten in de gezondheidszorg. Ook kan de training de teamsamenwerking verbeteren. 

 


Mogelijke onderwerpen

 • Wat is werkstress? Hoe ‘werkt’ dat?
 • Hoe herken ik en ga ik om met grenzen? Hoe ga ik om met niet-professioneel gedrag van een collega? Scheiding werk en privé?
 • Omgaan met verantwoordelijkheden: hoe zorg ik ervoor dat ik geen last krijg van cliënten die niet kunnen/willen (verplichte hulpverlening; ’het is beter voor ze’)? Hoe laat ik mijn cliënt los? Parentificatie in de zorg en andere achtergronden. Moeten helpen. De kracht en wijsheid in de cliënt zelf. Hoe hard werk ik voor de cliënt? Teveel willen bereiken, teveel oplossingen willen aandragen, teveel verantwoordelijkheid nemen. ‘Achterover leunen’ en spelen met de balans. Het ‘niet weten’.
 • Een oplossingsgericht perspectief.
 • ‘Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg?’ Omgaan met weerstand van cliënten ( en natuurlijk je eigen weerstand). Wat werkt wel/niet? Complimenteren (belonen/straffen).
 • Samenwerking in zelfsturende teams en kwaliteiten. Wie ben je, wie is de ander en waar zijn jullie goed in?
 • Bore-out: met welke kwaliteiten zou je meer willen doen? Doelen en behoeften. Andere mogelijkheden?
 • Stress en omgangsnormen: welke normen en waarden heersen er in jouw team? Mogen hier b.v. fouten worden gemaakt? Of: is agressie ‘gewoon’ en ‘hoort het nu eenmaal’ bij het werk?
 • Basisvaardigheden in de communicatie, zoals opbouwende kritiek en feedback geven en krijgen, luisteren, samenvatten, doorvragen, stil durven zijn, op de ‘vierkante centimeter’ blijven.
 • Omgaan met verwachtingen (van klanten, collega’s, de baas); ‘nee’ zeggen.
 • Zorgen voor veiligheid op de werkvloer (zie ‘Omgaan met agressie’).

 


Duur

De training neemt minimaal 2 dagdelen in beslag en is afhankelijk van de vraag en het aantal onderwerpen.
Een dagdeel bestaat uit 3 uur.

 


Aantal deelnemers

Maximaal 10 personen.