Trauma


Het (Griekse) woord ‘trauma’ betekent letterlijk ‘wond’.

Een traumatische reactie is primair een instinctieve reactie van het lichaam om de schade te beperken en om te kunnen overleven. Maar het is óók een psychische verwonding die aan de buitenkant niet te zien is maar die door het slachtoffer wel degelijk gevoeld wordt.

Een traumatische ervaring is een zeer ingrijpende, schokkende gebeurtenis die vaak onverwacht plaatsvindt en waarop je geen invloed kunt uitoefenen. Het leven wordt ernstig ontregeld. De ervaring roept extreme gevoelens van machteloosheid, angst en afschuw bij het slachtoffer op. Daarbij valt de traumatische gebeurtenis buiten de gewone menselijke ervaringen én veroorzaakt bij iedereen duidelijk leed.

Uitgangspunt hierbij is dat een schokkende gebeurtenis schokkend is als iemand dat zo ervaart. En dat is belangrijk om je te realiseren, omdat de één geen last van een hoeft te hebben van een bepaalde gebeurtenis, maar iemand anders misschien wel.